Matematik Siteleri - Sizce matematik nedir
  sitesi
  Sizce matematik nedir
  Bir milyon dolar istermisiniz
  Cebirin tarihi gelisimi
  Mantık ve Bilmece Kitapları
  Nedir bu topoloji?
  Fraktal nedir ?
  Matematik yeteneği kalıtımsal !
  Matematikte somut örnek en iyi yöntem midir?
  El Harezmi bilgisayar ve bilim
  GraphCalc geometri yazılımı
  Carl Friedrich Gauss
  Altıgen çizimi
  Doğru Matematik Eğitimi
  Siteni Ekle
  ÖBYS
  PİSAGOR BAĞINTISI PİSAGOR BAĞINTISI

Sizce matematik nedir?

Toplumda matematik adına yanlış bir  kanı  var  sanki.  Önemli  bir  kesim matematiğin  4  işlem  hesabı  dışında çok  bir  fonksiyonu  olmadığını  düşünmekte, bir  kısmı  da  ne  işe  yaradığı hakkında fikirsiz. Herhalde 100 kişiye sorsanız  ‘matematik  deyince  aklınıza ilk  gelenler  ne’ diye  eziyet  verici,  zor gibi  bir  takım  sıfatlardan  sonra  ikinci sırayı alacak kelimeler ‘formül yığınları’ ya da ‘4 işlem’ falan olur. Hiç de değil!...  Ne yazık ki üniversitelerimizde matematik bölümleri genelde rasgele tercih yapıp yerleştirilmiş  öğrencilerle dolu. Bu  gelişigüzel  yerleştirilme pek çok bölüm için de geçerli tabii ama ‘ben bilim adamı olacağım onun için matematik  bölümündeyim’  diyenlere  pek  nadir rastlanıyor.

 Çok  şükür  ki  matematik  bölümü mezunlarının bilim adamı olmaktan başka al ternatifleri de var da işsiz kalmıyorlar.  (Örneğin kamu kuruluşlarında ve özel sektörde uy gulamalı matematik, bilgisayar, eğitim konularında,  üniversite  ve  araştırma  kurumlarında araştırmacı olarak çalışabiliyorlar)

Çoğu  lise  öğrencisi  lisede  gördüğü  ders lerle sınırlı kalır, matematik bilgilerinin üst sınırı  limit türev integral...
Daha  ileri  matematik neler içerir acaba diye soranlarınız da olmuş tur mutlaka çünkü bu bilgilerle henüz
17.yüzyıldayız ve öğrenmemiz gereken 4 yüzyıllık bir matematik birikimi daha var. Nispeten öğreni lir gibi
dursa da matematiğin 3000 yaşında olduğunu düşünürsek (nerdeyse insanlık tarihiy le yaşıt) ve son elli yılda
önceki bütün dönem lerden daha fazla üretim olduğunu da hesaba katarsak yolumuz oldukça uzun.

Bu nedenle artık matematik bölümünün kapısını yavaş yavaş aralayıp içeride neler ol duğu hakkında fikir
edinmenin zamanı geldi.

Aslında  matematik  için  en  popüler  sınıf landırma,  temelde  içerik  değil  de  daha  çok motivasyon  ve  vurgu  farkından  kaynaklanan ‘uygulamalı  ve  pür  matematik’  şeklinde  yapı lan sınıflandırmadır. Pür matematik matematiğin kendisi için yapılan matematiktir. Diğer bir deyişle  ‘acaba  bu  ne  işe  yarayacak’  kaygısı gütmeden   yapılan   matematik   ... Uygulamalı matematik ise üretilen pür matematiği gerçek hayata  uygulama  zamanı  geldiğinde  yapılan matematiğin genel adıdır. Yani içiniz rahat ol sun,  ünlü  matematikçi  Nicolai  Lobachevsky‘nin  de  dediği  gibi  matematiğin  hiçbir  alanı yoktur ki, ne kadar soyut görünürse görünsün zaman içerisinde kendisine bir uygulama alanı bulmayacaktır. Anlayacağınız matematikte her dal sonunda bir uygulamaya kavuşuyor. Birkaç yıl öncesine kadar üniver sitelerimizde  de  matematik  öğrenci leri bu iki alandan birisini tercih etti riliyordu. Bu durum artık uygulama dan kaldırıldı (en azından lisans sevi yesinde).Yerine   lisansüstü   düzeyde eğitim  veren  uygulamalı  matematik enstitüleri açılıyor.

Matematik  kendinden  başka  bi limlerle de iç içe olduğu için çok faz la gelişmiş bu gelişmenin sonucu ola rak da konu içeriği bakımından pek çok  dala  ve  altdala  ayrılmıştır.  Bu dalların hepsini burada tanıtmak pek mümkün  değil  ama  en  azından  en çok adı duyulanlara bir göz atabiliriz. Fakat dallar arasında kesin bir ayrım da  yok,  örneğin  cebirsel  geometriyi cebir  veya  geometri  dalına  koyabiliriz....


Yazar: Nilüfer  Karadağ


Bugün 1 ziyaretçi (5 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=