Matematik Siteleri - Bir milyon dolar istermisiniz
  sitesi
  Sizce matematik nedir
  Bir milyon dolar istermisiniz
  Cebirin tarihi gelisimi
  Mantık ve Bilmece Kitapları
  Nedir bu topoloji?
  Fraktal nedir ?
  Matematik yeteneği kalıtımsal !
  Matematikte somut örnek en iyi yöntem midir?
  El Harezmi bilgisayar ve bilim
  GraphCalc geometri yazılımı
  Carl Friedrich Gauss
  Altıgen çizimi
  Doğru Matematik Eğitimi
  Siteni Ekle
  ÖBYS
  PİSAGOR BAĞINTISI PİSAGOR BAĞINTISI

Bir Milyon Dolar İster misiniz?

Yapacağınız, 2’den büyük her çift sayının, iki asal sayının toplamı olduğunu kanıtlamak. Örneğin, 24 = 11 + 13 gibi. Bunun böyle olması  gerektiğini,  ilk  kez  1742  yılında,  Rus çarlık ailesine öğretmenlik yapan Prusyalı matematikçi   Christian   Goldbach   ileri sürmüş. Bu nedenle "Goldbach Varsayımı" diye adlandırılıyor. Asal sayılarrın  özelliği,  yalnızca  kendileriyle, ya da 1’le bölünebiliyor olmaları. İnsanın  "Ee,  ne  var  bunda' diyesi   geliyor; ama bir milyon dolar ödülü de boşuna koymamış olsalar gerek…Küçük sayılar  için  iş  kolay.  En  fazla bir kaç saniyenizi alır. Ancak çift  sayıları  sonsuza  ka- dar uzatabilirsiniz ve her biri  için  aynı  kuralın  ge- çerli olduğunu kanıtlamak için  ya  hepsini  teker  teker inceleyeceksiniz,  ya  da  tümü için geçerliliği su götürmez bir kanıt bulacaksınız. Ne yapalım; matemattikte "herhalde" yok. İlle de kesinlik istiyor. Ortada öyle ödül falan olmadığı halde, çeyrek binyıldır matematikçiler bu işle uğraşmışlar, ama ortaya kanıtı getirip koyan olmamış.  Süper  bilgisayarlar  da  varsayımım  geçerliğini,  şimdiye  kadar  400  trilyon  sayısına kadar  doğrulamışlar.  Ama  bu,  daha  büyük bir sayının iki asal sayının toplamı olarak ifade edilemeyeceği anlamına gelmiyor.

Aranan kanıta en çok yaklaşan, Chen Jing-Run adlı  Çinli  bir  matematikçi.  Her  çift  sayının,  bir asal sayıyla, iki asal sayının çarpımının toplamı olduğunu kanıtlamış . Örnek: 24 = 3 + (3 x 7). Ama bu da yeterli değil. Bu durumda iş size  kalıyor.  Kendine  güvenen,  kanıtı  Faber and  Faber  adlı  İngiliz  ve  Bloomsbury USA adlı Amerikan yayın grubuna gönderebilir.  Yalnız  kağıdı  kalemi  hemen ele   almanız   gerekiyor.   Kanıt 15 Mart  2002  tarihine  kadar  saygın bir  matematik  dergisinde  yayınlanmak,  ve  sponsorların  belirleyeceği   altı   kişilik   bir   jüri   tarafından onaylanmak zorunda.

Ödülün   amacı   promosyon. Adı geçen kuruluşlar, Apostolos Doxiadis   adlı   matematikçinin yeni  romanı  "Petros  Amca  ve Goldbach Varsayımı" adlı roma- nını  yayınlıyorlar.  Aslında  ödülü verecek olan, yayınevleriyle iş yapan sigorta şirketi. Şirket yetkilileri belirtilen süre içinde birinin geçerli bir kanıtla ortaya çıkması olasılığını hesaplamakta  zorlanmış,  ama  anlaşılan  bu olasılığı pek de yüksek görmemiş. Yayınevle- riyse, bir yandan ödülün yaratacağı satış artışının hesabını yaparken, bir yandan da altı kişilik  jürinin  beklenen  "çözüm"  yağmuruyla nasıl baş edeceğini düşünüyor.